ke
tív

gyönyörködtet

és

harmonizál

Felhasználási Feltételek

A kerativ.hu felhasználási feltételei az alábbiakban olvashatók.

Általános Szerződési Feltételek

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával.

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el az alábbi dokumentumot, mert a megrendeléssel Ön elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmát.

Ha az ÁSZF-fel, a honlap használatával, az egyedi termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merül fel, úgy kérjük, hogy rendelése megkezdése előtt vegye fel velünk elérhetőségeinken a kapcsolatot.

A megrendelését e-mailen keresztül tudja leadni.

Eladó vállalkozás adatai

Név: Baracsi Erika e.v.

Székhely: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 24/5.

Levelezési cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 24/5.

Nyilvántartási szám: 51043832

Adószám: 67982190-1-22

Képviselő

Telefonszám: +36202679795

E-mail: baracsiera@gmail.com

Honlap: kerativ.hu

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok mellett a jelen ÁSZF, valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. A megrendelés leadásával Ön kijelenti, hogy a jelen ÁSZF tartalmát megismerte, azt Önre nézve kötelező érvényűnek ismeri el és hogy a jelen ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

 1. Az Önnel létrejövő szerződés nyelve a magyar. A szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az eladó nem iktatja.
 2. Az árak forintban értendőek. Az árváltozás jogát fenntartjuk, az árak tájékoztató jellegűek.
 3. A fogyasztó a termékkel vagy az eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
 • Telefon: +36202679795
 • E-mail: baracsiera@gmail.com

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással kapcsolatos panaszát, amely a vállalkozásnak a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik. A telefonon vagy email útján közölt panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles haladéktalanul megvizsgálni és szükség szerint megoldani. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás köteles a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet felvenni és annak egy másolati példányát elektronikusan az érdemi válasszal együtt 30 napon belül a fogyasztónak megküldeni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás – kivéve, ha jogszabály eltérően rendelkezik – köteles a beérkezést követő 30 napon belül írásban érdemben megválaszolni és intézkedni a válaszlevél megküldése iránt.

A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

Amennyiben az eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak a fogyasztó rendelkezésére:

 1. A szerzői jogról szóló törvény (Szjt.) értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogvédelem alatt áll. Az Szjt. értelmében a weboldalról bármilyen anyagot átvenni, felhasználni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, a forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Baracsi Erika e. v.
 2. A honlapon megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek. A képek illusztrációk, a színek az Ön böngészőjének beállításától is függően nem mindig felelnek meg a valóságnak. Tájékoztatjuk, hogy az eladó kifejezetten kizárja a jelen ponti tájékoztatás esetleges félreértése miatti fogyasztói reklamációkkal kapcsolatos felelősséget.
 3. A honlap az Eladó termékeinek bemutatásra szolgál és online (e-mailes) megrendelési lehetőséget biztosít a fogyasztók számára. A fogyasztó a menüpontok segítségével böngészhet. A választott termék az Érdekel az alkotás” gomb segítségével átvezet a kapcsolatfelvételi modulhoz. Elsőként a fogyasztó megadja az email címét, nevét, címét, telefonszámát. A honlapon regisztrációra nincs lehetőség. Ezt követően a fogyasztó kiválasztja a számára megfelelő szállítási módot. Jelenleg csak a futárszolgálat útján történő szállítási mód elérhető,és természetesen a termékek személyes átvételére is lehetőség van. E-mail címére megérkezik a díjbekérőnk, kérjük, hogy az ott megadott adatokkal indítsa el az utalást. Az összeg beérkezésétől számított 3-4 napon belül postázzuk az Ön részére a kívánt terméket. Amennyiben a díjbekérőnk alapján 8 napon belül nem érkezik meg számlánkra az utalás összege, úgy rendelését töröljük. (A megrendelés összege jelenleg kizárólag előre utalással rendezhető az eladó felé. Fontos kiemelnünk, hogy amennyiben a díjbekérőre 8 napon belül nem történik meg az utalás jóváírása, úgy a megrendelést minden további nélkül töröljük.) A számlát minden esetben a megrendelt termék mellett találja.  
 4. A jelen ÁSZF hatálya alatt a honlapon közölt információk nem minősülnek az eladó részéről ajánlatnak, Ön minősül ajánlattevőnek és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az eladó általi történő elfogadásával jön létre. Ön a rendelés leadásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 72 órára köti. Amennyiben az Ön ajánlatát eladó 72 órán belül nem igazolja vissza, Ön mentesül ajánlati kötöttsége alól. A szerződés az Ön által tett ajánlatnak az eladó általi elfogadásával jön létre.
 5. A terméket a termék árának és a szállítási költségnek az előre utalása után tudjuk szállítani. Az utaláshoz az adatokat (termék, számlaszám, ár) az e-mail váltás során rögzítjük.
 6. A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést email útján jelezzük. A jelen ÁSZF elfogadásával Ön kifejezetten tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő bármely okból történő túllépése esetén az eladó a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja
 7. A szállításra Önnek alkalmas időpontot az e-mail váltás során rögzítjük. 
 8. A fogyasztókra vonatkozó jogokat a 45/2014. (II. 5.) Korm. rendelet szabályozza, összefoglalva:

A fogyasztót elállási jog illeti meg. Az elállási jog a termék átvételét követően 14 naptári napon belül gyakorolhatóez nem változtatható  A fogyasztó haladéktalanul, de legkésőbb az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül saját költségén köteles visszajuttatni az árut az eladónak. Utánvéttel feladott terméket nem áll módunkban elfogadni. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül szolgáltató részére. A fogyasztó az esetben állhat el a vásárlástól anyagi következmények nélkül, ha a terméket eredeti állapotban vissza tudja szolgáltatni. Amennyiben a termékben kár keletkezett azt köteles a fogyasztó az eladó részére megtéríteni. Az áru ellenértékét és a megrendeléssel kapcsolatos költségeket az eladó köteles 14 napon belül visszaszolgáltatni, a termék visszaszállításnak a költségét a fogyasztó köteles ez esetben állni. A termék visszaküldésének költségén túl fogyasztót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli. Az elállási nyilatkozatot ide kattintva elérheti: Elállási nyilatkozat – MINTA

 1. Kellékszavatosság

Ön az eladó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket az eladó adta el Önnek. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. A jelen ÁSZF-re különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak: (15. pont lesz)
 • évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv)
 • évi CVIII. törvény (Ekertv.)
 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 1. Ha az ÁSZF valamely pontja hiányos, hibás vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandók.

Hatályos: 2020. 10.16-tól

kerativ.hu dokumentumok

A kerativ.hu Adatkezelési tájékoztató és Felhasználási feltételek dokumentumait az alábbi oldalakon érheted el.